Máy Hầu

« English »

cập nhật: 2023-07-23
(thông cáo bản phát triển và trỏ sang Mercurial)

Trình máy hầu tôi sử dụng là Prosŏdy. Đây là phần mềm tự do. Tôi dùng bản phát triển và các mô-đun từ kho này.

Như E-mail, tôi mạnh dạn khuyên bạn mã hoá dữ liệu nếu không muốn người khác đọc được cuộc trò chuyện của mình.

Không phải chỉ vì tôi có thể đọc được dữ liệu của bạn khi bạn không mã hoá. Cũng không phải vì tôi không nuôi con AI nào. Mà là vì, tôi không muốn bất kì ai có cớ để xâm nhập máy hầu của tôi, bất kể là tôi có biết hay không.

Cấu Hình:

~*~


Tài Khoản|Địa Chỉ

~*~

cập nhật: 2023-01-25
(hướng dẫn sử dụng ẩn danh)

Trước nhất, ‘tài khoản’ và ‘địa chỉ’ là hai từ để nói về cùng một thứ… vì nó là một thứ. (Làm ơn đừng rối trí về việc này.)

Có 2 loại tài khoản mà tôi đang cung cấp: tiêu chuẩn (cố định) và tạm thời (ẩn danh).

Địa chỉ tiêu chuẩn

Những địa chỉ với @trung.fun là tài khoản cố định. Nghĩa là bạn có thể đăng nhập và đăng xuất khỏi máy hầu với những địa chỉ này vô tận lần. (Gọi là cố định nhưng bạn vẫn có thể xoá được - tiếp phía dưới.) Những tài khoản này có thể liên lạc lược với bất kì địa chỉ chuẩn XMPP nào khác, bất kể tên miền là gì.

Địa chỉ bạn đăng ký @trung.fun, theo mặc định, khi đăng nhập sẽ có những phần này:


     ························································→ tên đăng nhập   
     ·     ·············································→ tên miền   
     ·     ·      ·············trình máy khách···
     ·     ·      ·   ··························→ tài nguyên   
     ·     ·      ·   · ·····mã vô song······
     ↓     ↓      ↓   · ↓
  |··········||········||············|·|··|
  trần.h.trung@trung.fun/Conversations.WSw6

Đây gọi là ‘FullJID’, viết tắt cho ‘Full Jabber Identity’, tạm dịch là ‘Danh tính Jabber Đầy đủ’.

Phần tên đăng nhập bạn sẽ phải quyết định khi đăng kí tài khoản.

Phần tên miền của tôi thì hiển nhiên là không đổi được nếu bạn đăng ký ở đây.

Tuỳ vào trình khách bạn sử dụng sẽ cho phép bạn chỉnh sửa phần tài nguyên. Phần này là để người bạn đang liên lạc biết bạn đang dùng phần mềm hoặc thiết bị nào. Khi chia sẻ địa chỉ của mình cho bạn bè để lưu vào danh bạ, bạn không cần chia sẻ phần tài nguyên này. Khi không có phần này, địa chỉ có tên gọi là ‘BareJID’, tạm dịch là ‘Danh tính Jabber trần’.

Một lần nữa, không có đám mây nào cả và bộ nhớ luôn có hạn. Khi bạn ra lệnh xoá tài khoản, tất cả dữ liệu trong tài khoản của bạn trên máy hầu sẽ biến mất.

Thêm nữa, để tiết kiệm bộ nhớ, máy hầu sẽ tự động xoá bất kì tài khoản nào nếu không hoạt động trong vòng 6 tháng. Để chức năng này được tự động hoá, tôi phải lưu lại thời điểm truy cập lần cuối của tất cả mọi người. Nếu bạn không muốn thông tin này được bảo lưu, đừng đăng ký tài khoản ở đây - hãy tự thiết lập máy hầu cho mình.

Nếu bạn muốn xoá tài khoản của mình trước chu kì 6 tháng và bạn dùng trình khách không hỗ trợ tính năng xoá tài khoản, hãy liên hệ tôi từ tài khoản bạn muốn xoá.

Nếu bạn quên mật khẩu và không đăng nhập được, trừ khi tôi gặp bạn ngoài đời rồi thì xin chúc mừng, bạn đã mất tài khoản.

Địa chỉ tạm thời

Tài khoản ẩn danh (anonymous) là địa chỉ tạm thời được tạo khi bạn dùng dịch vụ này mà không có tài khoản tiêu chuẩn.

Bạn có thể dùng dịch vụ này để:

Những tài khoản này có tên miền con @anon.trung.fun. Phần tên đăng nhậptài nguyên của những tài khoản này được tạo bừa bởi máy hầu. Dưới đây là ví dụ cho một địa chỉ tạm thời:


  pxwnbip9surqc90l2m96skqb@anon.trung.fun/KLkLQfzrpnG7   

Ngoài lịch sử tin nhắn được lưu trên bộ nhớ của các sảnh hội thoại, tất cả dữ liệu của những tài khoản này sẽ bị xoá ngay sau khi bạn đăng xuất. Những tài khoản tạm thời này cũng không có cách nào dẫn chứng về danh tính thật của bạn. Kể cả số IP cũng không được lưu.

~*~


Lưu Trữ Tin Nhắn (MAM)

~*~

cập nhật: 2022-11-02
(thêm hỗ trợ cho XEP-0441)

Máy hầu sẽ lưu tin nhắn trong vòng 1 tuần kể từ lúc bạn gửi tin. Tất cả các thiết bị của bạn sẽ nhận được tin nhắn được lưu khi kết nối vào mạng bất kể bạn thiết lập độ ưu tiên trên trình khách là gì.

Để tính năng này hoạt động, phần mềm khách của bạn phải hỗ trợ chuẩn XEP-0313.

Bạn có thể tuỳ chỉnh thêm cách thức lưu trữ nếu trình khách của bạn có hỗ trợ chuẩn XEP-0441.

~*~


Chia Sẻ Tệp

~*~

cập nhật: 2023-10-21
(24 → 72 tiếng)

Có hai cách để bạn chia sẻ tệp với tài khoản @trung.fun.

Gián tiếp (indirect)

Bạn có thể đăng tải tệp lên file.trung.fun để chia sẻ trong các cuộc hội|đối thoại. Phần mềm khách sẽ tự động làm việc này nếu nó hỗ trợ chuẩn XEP-0363.

Máy hầu sẽ xoá những tệp này sau 72 tiếng kể từ lúc đăng tải.

Giới hạn mỗi của tài khoản là 100Mib. Bạn chỉ có thể đăng tải được 10 tệp mỗi ngày.

Trực tiếp (direct)

Giới hạn trên chỉ áp dụng cho việc đăng tải lên máy hầu.

Bạn có thể chia sẻ tệp trực tiếp từ thiết bị này sang thiết bị khác với XMPP. Nghĩa là nếu bạn không bị hạn chế dung lượng kết nối và bộ nhớ, bạn không có hạn mức.

Nếu phần mềm khách của bạn hỗ trợ XEP-0260, prox.trung.fun sẽ giúp chuyền dữ liệu giữa các thiết bị kể cả chúng ở sau tường lửa.

~*~


Tài Nguyên

~*~

cập nhật: 2022-08-28

Mỗi tài khoản bị giới hạn ở mức 2 tài nguyên. Nghĩa là bạn chỉ có thể đăng nhập vào 2 trình máy khách cùng một lúc.

~*~


Hội Thoại (MUC)

~*~

cập nhật: 2022-06-18

Nếu bạn đăng ký địa chỉ tại @trung.fun, bạn có thể tạo sảnh|phòng hội thoại @hall.trung.fun.

~*~


Gọi Video

~*~

cập nhật: 2022-09-24
(thêm trỏ dẫn về XEP)

Bất kể cách kết nối vào mạng trực tuyến là gì, bạn luôn có thể gọi điện video cho các tài khoản xmpp khác với sự trợ giúp của turn.trung.fun.

Nếu bạn sử dụng phương thức mã hoá OMEMO, không ai trên quả đất này có thể nghe|xem lén cuộc gọi của bạn. Phương pháp này an toàn hơn rất nhiều so với việc gọi điện qua mạng điện thoại truyền thống.

Trình khách của bạn sử dụng cần hỗ trợ XEP-0167 để gọi điện được bình thường, và XEP-0396 để cuộc gọi được mã hoá bằng OMEMO.

~*~


Mời Đăng Ký

~*~

cập nhật: 2023-10-31
(365 ngày → 7 ngày)

Nếu bạn có địa chỉ @trung.fun, bạn có thể mời người khác đăng ký tài khoản @trung.fun.

Lưu ý: Lời mời của bạn chỉ có giá trị trong vòng 1 tuần tính từ lúc được tạo.

~*~