Sảnh Hội Thoại

« English »

cập nhật: 2023-01-25
(trỏ về điện tín ẩn danh)

Có rất nhiều muc|rooms|groups|confenrences|halls|… công cộng:

https://search.jabber.network

Không chỉ có thể tham gia vào những sảnh trên với tài khoản cố định, bạn còn có thể tạo sảnh riêng của mình và thêm nó vào danh sách.

Bạn có thể dùng tài khoản ẩn danh để tham gia bất kì sảnh nào dưới đây:

Lưu ý: hãy ứng xử văn minh.

~*~


All-Topic

» alltopic@hall.trung.fun «

Tất cả chủ đề đều đúng chủ đề.

Sảnh hội thoại về bất cứ chuyện gì bằng tiếng Anh.

~*~


Hàng Trà Đá

» tràđá@hall.trung.fun «

Hàng Trà Đá là sảnh hỗ trợ các dịch vụ tôi đang cung cấp.

Bạn cũng có thể nói về bất cứ chuyện gì trong sảnh này bằng tiếng Việt.

~*~


Việt Nam Linux User Group

» lug.vn@hall.trung.fun «

Việt Nam Linux User Group là sảnh hội thoại cho người Việt dùng Linux.

~*~