Sảnh Hội Thoại

« English »

cập nhật: 2023-04-22
(chèn WebCC vô luôn)

Có rất nhiều muc|rooms|groups|confenrences|halls|… công cộng:

https://search.jabber.network

Với tài khoản cố định, bạn còn có thể tạo sảnh riêng của mình và thêm nó vào danh sách.

Việc hội thoại không bị giới hạn trong phạm vi mạng XMPP bạn còn có thể tham gia các kênh IRC qua Cổng birc.trung.fun.

Lưu ý: hãy ứng xử văn minh.

~*~

Để có trải nghiệm toàn màn hình, dùng đường dẫn này.

~*~