« English »


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP ~ TỰ DO ~ HẠNH PHÚC

Hợp Đồng

Hợp đồng này văn bản thoả thuận giữa nhà cung cấp và tất cả người dùng dịch vụ điện tín XMPP @trung.fun.

Nhà cung cấp dịch vụ điện tín này là tôi, Trần H. Trung.

Người dùng dịch vụ điện tín là ông|bà.

Ngoài hợp đồng này, ông|bà nên tham khảo tài liệu về dịch vụ này.

Dưới đây là những điều ông|bà phải biết về nhà cung cấp dịch vụ này:

  1. Tôi là kẻ độc tài trên dịch vụ này. Nếu tôi cho rằng ông|bà đang ứng xử không đúng mực, ông|bà sẽ nhận được 1 lời cảnh cáo từ tôi. Sau đó, nếu hành vi không được cải thiện, tôi sẽ xoá tài khoản của ông|bà và tất cả các tài khoản trong danh bạ của ông|bà sẽ được liệt kê vào danh sách tôi theo dõi.

  2. Vâng, ông|bà đọc đúng rồi, tôi có thể đọc danh bạ của ông|bà. Tôi cũng có thể thấy số IP của ông|bà; khi nào ông|bà đăng nhập và xuất; ông|bà dùng dịch vụ bao nhiêu; ông|bà đang liên lạc với những tài khoản nào khác; ông|bà đang chặn những ai; ông|bà mời những tài khoản nào vào dùng dịch vụ…. Những thứ này gọi là dữ liệu meta. Bất kì nhà cung cấp nào đều có thể làm việc này trên dịch vụ của họ.

  3. Không, tôi không thể biết ông|bà là ai chỉ từ tênđăngnhập và địa chỉ IP. Chẳng ai có thể biết được cả. Tôi còn không biết rõ bản thân mình chứ nói gì đến biết ông|bà là ai. Tôi chỉ xem dữ liệu meta của ông|bà khi có người khiếu nại là ông|bà đang hành động không phải phép. Tôi không xem bừa dữ liệu meta để làm gì cả. Cuộc đời tôi có nhiều thứ thú vị hơn để làm.

  4. Cho đến khi tôi vẫn dùng dịch vụ này thì nó vẫn sẽ tồn tại. Trong suốt thời gian dịch vụ này tồn tại, tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của ông|bà như cách tôi không chia sẻ dữ liệu của chính tôi và người thân của mình. Nếu dịch vụ này có buộc phải đóng cửa, tôi sẽ cố gắng báo ông|bà ít nhất là 1 tháng trước thời điểm dẹp tiệm. Tất cả dữ liệu còn lại sẽ được xoá bỏ. Đây là lời hứa của tôi.

Nếu ông|bà đồng ý với những điều nêu trên thì dưới đây là trách nhiệm của ông|bà khi sử dụng dịch vụ này:

  1. Hãy là người tử tế.

  2. Đừng dùng dịch vụ này để gửi tin nhắn tiếp thị số lượng lớn.

  3. Làm hết sức có thể để không dùng từ ngữ tục tĩu trong các sảnh thoại công cộng.

  4. Đừng chia sẻ dữ liệu không mã hoá nếu ông|bà coi chúng là riêng tư. Tôi sẽ không đọc nhưng nếu cảnh sát cầm lệnh của toà đến gõ cửa nhà tôi hoặc hệ thống của tôi bị xâm nhập, chẳng ai giúp được ông|bà đâu.

Chỉ khi tất cả 8 điều nêu trên được chấp thuận, ông|bà hẵng tiến hành đăng kí tài khoản @trung.fun.

2026-06-24

Hợp đồng bản thô: hop-dong.md

Chữ ký: hop-dong.md.asc


~*~