Tài Liệu

« English »

cập nhật: 2023-06-16
(trích Hiến Pháp)

‘Chat’ hay là đánh điện tín qua mạng có từ khi có internet vì nó là công dụng chính của internet - truyền thông tin nhanh như điện. Đây là cách thức mà đa số chúng ta giao tiếp với người thân, bạn bè trong thời đại số. Càng ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng cách thức này để liên lạc với khách hàng. Tuy vậy, việc sở hữu và bảo mật thông tin của chính mình là một vấn đề đang nằm lù lù trước mắt mà chúng ta không hề nhận ra…

Trích từ Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2013-11-28):

Điều 21

 1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

 2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Thư từ, dù có là viết trên giấy hay trương trình trên máy tính, thì vẫn là hình thức văn bản chính thức và sử dụng ngôn ngữ trịnh trọng. Hình thức này tuy là rất cần thiết nhưng không phải mối quan hệ nào cũng cần sử dụng loại ngôn ngữ trịnh trọng này. Nếu phải dùng ngôn ngữ trịnh trọng chỉ để hẹn bạn đi nhậu, tôi nghĩ sẽ không còn quán nhậu nào tồn tại. Vậy nên tôi sẽ xin phép gọi ông|bà là ‘bạn’ từ đây.


                             ------------------------------|
          TÀI KHOẢN               |     MÁY HẦU      |
          ----*----               |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
  (Địa Chỉ Chuẩn) xmpp:…@trung.fun·············     | * Prosŏdy         |
                        ·     | * Biboumi         |
  (Địa Chỉ Ẩn Danh) xmpp:…@anon.trung.fun··· ·     | * Slidge          |
                       · ·     |------------------------------
                       · · 
    -------------------------------|   · ·
    |     MÁY KHÁCH      |   · ·          CỔNG THÀNH
    |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|   · ·          -----*---- 
    |  iOS & MacOS:       |   ···+··xmpp:…@birc.trung.fun    (Internet Relay Chat)   
    |   * Monal         |   · ·   
    |   * Siskin        |   · +··xmpp:…@messenger.trung.fun (Facebook Messenger)   
    |   * Snikket        |   · ·
    |  Android:         |   · ·
    |   * Conversations     |   · ·    
    |  MSWindow & Linux:     |   · ·    
    |   * Beagle        |   · ·                  
    |   * Dino         |   · ·                  
    |   * Gajim         |   · ·          TÍNH NĂNG   
    |   * Profanity       |   · ·          ----*----   
    |-------------------------------   · ·    
                       ···+··xmpp:…@hall.trung.fun  (Hội Thoại)
                        ·
                        ···xmpp:…@file.trung.fun  (Chia Sẻ Tệp Gián Tiếp)
                        ·    
                        ···xmpp:…@prox.trung.fun  (Chia Sẻ Tệp Trực Tiếp)
                        ·   
                        ···xmpp:…@turn.trung.fun  (Gọi Thoại/Video)
                        ·
    ↑ TỰ DO CỦA BẠN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY ↑     ·
                        ·
                        ↓
                        xmpp:∞@∞  (Mạng lưới Phân quyền XMPP)
                       
                       

~*~