Tài Liệu

« English »

cập nhật: 2023-02-18
(thêm biểu thị)

Thư từ, dù có là viết trên giấy hay trương trình trên máy tính, thì vẫn là hình thức văn bản chính thức và sử dụng ngôn ngữ trịnh trọng. Hình thức này tuy là rất cần thiết nhưng không phải mối quan hệ nào cũng cần sử dụng loại ngôn ngữ trịnh trọng này. Nếu phải dùng ngôn ngữ trịnh trọng chỉ để hẹn bạn đi nhậu, tôi nghĩ sẽ không còn quán nhậu nào tồn tại. Vậy nên tôi sẽ xin phép gọi ông|bà là ‘bạn’ từ đây.

Nhắn tin tức thời hay là ‘điện tín’ có từ khi có internet vì nó là công dụng chính của internet - truyền thông tin nhanh như điện. Đây là cách thức mà đa số chúng ta giao tiếp với người thân, bạn bè trong thời đại số. Càng ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng cách thức này để liên lạc với khách hàng. Tuy vậy, việc sở hữu và bảo mật thông tin của chính mình là một vấn đề đang nằm lù lù trước mắt mà chúng ta không hề nhận ra.

Lý do tôi đoán vì đa số mọi người (bao gồm cả tôi) không có thời gian để bơi qua đống chữ nhì nhằng mà ngành tin học luôn tự hào phô diễn. Suy ra, đa số không thể hiểu được mình bỏ lỡ những quyền lợi gì trước khi đăng kí sử dụng những dịch vụ điện tín chủ thuộc.

Nhưng nếu không có những khái niệm cơ bản, thật sự sẽ rất khó để bạn nhìn thấy bức tranh của thực tại. Vậy nên ở đây, tôi sẽ cố gắng tóm tắt mọi thứ và truyền đạt nhanh nhất có thể những lý do vì sao một kẻ lười đọc như tôi lại buộc phải đi mò mẫm để thiết lập nền tảng điện tín theo chuẩn XMPP.


          TÀI KHOẢN                    máy hầu
          ----*----                    ~~~~~~~
  (Địa Chỉ Chuẩn) xmpp:…@trung.fun·············      * Prosŏdy
                        ·      * Biboumi  
  (Địa Chỉ Ẩn Danh) xmpp:…@anon.trung.fun··· ·      * Slidge   
                       · · 
                       · ·
          máy khách        · ·          CỔNG THÀNH
          ~~~~~~~~~        · ·          -----*---- 
      iOS & MacOS:           · +··xmpp:…@birc.trung.fun    (Internet Relay Chat)   
       * Monal            · ·   
       * Siskin            ···+··xmpp:…@messenger.trung.fun (Facebook Messenger)   
       * Snikket           · ·
      Android:             ···+··xmpp:…@telegram.trung.fun  (Telegram)
       * Conversations        · ·    
      MSWindow & Linux:        · ·    
       * Gajim            · ·          TÍNH NĂNG   
       * Profanity          · ·          ----*----   
                       · ·    
                       ···+··xmpp:…@hall.trung.fun  (Hội Thoại)
                        ·
                        ···xmpp:…@file.trung.fun  (Chia Sẻ Tệp Gián Tiếp)
                        ·    
                        ···xmpp:…@prox.trung.fun  (Chia Sẻ Tệp Trực Tiếp)
                        ·   
                        ···xmpp:…@turn.trung.fun  (Gọi Thoại/Video)
                        ·
    ↑ TỰ DO CỦA BẠN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY ↑     ·
                        ↓
                        xmpp:∞@∞  (Mạng lưới Phân quyền XMPP)
                       
                       

~*~