Biểu Phí

« English »

cập nhật: 2023-06-16
(trỏ qua giải pháp)

Đây là dịch vụ công ích, nghĩa là KHÔNG CÓ PHÍ BẮT BUỘC. Nếu bạn đang tìm giải pháp điện tín cho doanh nghiệp của mình thì vui lòng tham khảo trang này.

Dịch vụ này không thể nào tồn tại nếu không có tài năng và công sức từ Kim Alvefur, Matthew J. Wild,rất nhiều người khác đã cống hiến cho XMPPProsŏdy.

Bạn có thể giúp bảo tồn dịch vụ công ích này bằng cách quyên góp qua những tài khoản phía trên hoặc|và dưới.

~*~


Nhà Tài Trợ

~*~

cập nhật: 2023-06-16
(bảng mới)

Bất kể con số là bao nhiêu, mọi đóng góp đều rất được cảm kích.

Cũng như những dự án đang huy động vốn khác, để quảng bá những hành động tốt, tôi sẽ lưu danh hiệu của các nhà tài trợ cho dự án này tại đây:

Danh Hiệu VNĐ Bitcoin Monero M
TỔNG 1.005.000.000 0.000 0.000
Ẩn danh 0.000.000.000 0.000 0.000

Trần H. Trung

 • xmpp:trần.h.trung@trung.fun
 • mailto:work@trung.fun
1.005.000.000 0.000 0.000

~*~


Thông tin Quỹ

~*~

cập nhật: 2023-05-02
(thêm huớng dẫn ghi danh)

Để có tên trong danh sách phía trên hãy soạn tin nhắn từ ví tiền điện tử của bạn hoặc chuyển khoản qua ngân hàng với nội dung theo mẫu:


  :: [Danh Hiệu] :: [Tên Dự Án] :: xmpp:tên@miền :: mailto:tên@miền   

Dưới đây là ví dụ:


  :: Trần H. Trung :: XMPP :: xmpp:trần.h.trung@trung.fun :: mailto:work@trung.fun   

Phần địa chỉ xmpp:mailto: không bắt buộc.

Nếu bạn chuyển nhiều hơn một lần, vui lòng chuyển chính xác thông tin để số tiền được cộng vào cho cùng một người.

Ngân Hàng

Vui lòng liên lạc.

₿itcoin

Địa chỉ:


  bc1qap68kwrxg58att48amts69qr5z4q7msh65hvnu   

Mã phản hồi nhanh:

Mã QR cho Bitcoin
Monero

Địa chỉ:


  82tC8yvALSq8wfJkcgfjqj25S4fLz3qNYAwvqLwHY9PpBgLt5Kh9XqaSxXNkPAfnZeLbuTgN89NS8Zgs9ATqWkxpUXjpweE   

Mã phản hồi nhanh:


  █▀▀▀▀▀█ ▀▄█▄█▄█ █▄▀ █▀▀█ ▀ ▄ █▀▀▀▀▀█
  █ ███ █ ███ ▄█▀█ ▄▀▀▄▄█ █▄██ █ ███ █
  █ ▀▀▀ █ ▀ ▄█▀█ ▀██▄▄▄▄▄▀█ █ ▀ █ ▀▀▀ █
  ▀▀▀▀▀▀▀ ▀ █ █ ▀▄▀▄▀▄█ ▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
  █▀█▀▄ ▀ ▀▄█▀▄▀▀█▄██▄▄█ ███▀ █ ▀▀█ ▀
  ▄▄▀ ▄▄▀▄▀▄█▀█▄█ ▄ ▀ █▀▀▀▀▄ ▄▄▀▀█▀▀█ ▄
  █ ██▀▄▀██▄▄▄█ ▀▄▀ ▄▀ █▀█▄█▀█▀▀███ █ █
  ▄▀▀▄ █▀█▄█▀ ▀▀▀ ▀▄▀ ▄ ▄  ▀█ ▀▄ █▄
   ▀▄ ▄▀▀▄▀ ▄█▄█▄ ▀ ▀█▄▀▀ ▄███ ▄▀▀▀▀ ▄
  ▄ ▀▄ ▀▀▀███ ▄ █▄▄▄ ▄▀▀ ▄▀ ▀▀██▄ ▀ ██
  █▄▀▀▄ ▀▀▄▀█▄▀▀███▄█▄███▄▀ █ ▄▀▄█ █ ▀▀
  ▀▀ █▄▀ █ ▄▀ █▄ █▀▀  ▀▀▄▄█▄▄▀██▀▄█▄▄
   ██▄▄▄▀ ▄▄▀ ▄██▄▀█ ▀█▀██▄█▄▄██▄▄▄▀█▄
  ▄▀▀▄ ▄▀▄ ▄▄▄ ▄▄▀▀▄▀▀██ █ ▀ █▄▀█▀ ▀█▄
    ▀▀ ▀▀▄▀ ▄▄▀▄██ █ █████ ▄ █▀▀▀█ ▄ █
  █▀▀▀▀▀█ ▄ ▄▀ ▄█▄▄▄ █▀ █ ▄█ ▀ █ ▀██
  █ ███ █ ▄ ▀▀▀ ███ ▀██▀█▄▀▀▀ ██████▄▀
  █ ▀▀▀ █ █ █▀█▄▀▄▀▀▀▄▀ ██▄█▀ ▀▀▀▀▄▄
  ▀▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀  ▀▀ ▀ ▀▀▀▀ ▀▀ ▀ ▀ ▀▀▀   

Bạn có thể tham khảo thêm trang hướng dẫn tại đây.

~*~