Biểu Phí

« English »

cập nhật: 2022-09-19
(Prosŏdy & XMPP)

Hiện tại, đây là dịch vụ công ích, nghĩa là KHÔNG CÓ PHÍ BẮT BUỘC. Điều này có thể thay đổi tuỳ vào số lượng người dùng và quỹ tôi có để bảo trì dịch vụ.

Dịch vụ này không thể nào tồn tại nếu không có tài năng và công sức từ Kim Alvefur, Matthew J. Wild, và rất nhiều người khác đã cống hiến cho XMPPProsŏdy.

Bạn có thể giúp bảo tồn dịch vụ công ích này bằng cách quyên góp qua những tài khoản phía trên hoặc|và dưới.

~*~


Nhà Tài Trợ

~*~

cập nhật: 2022-09-20
(Trung)

Bất kể con số là bao nhiêu, mọi đóng góp đều rất được cảm kích.

Cũng như những dự án khác tôi đang huy động vốn, để quảng bá những hành động tốt, tôi sẽ lưu danh hiệu của các nhà tài trợ cho dự án này.

Danh Hiệu Địa Chỉ (XMPP) VNĐ Bitcoin Monero
Tổng #### 405.000.000 ₫
0.000 ₿
0.000 M
Trần H. Trung trần.h.trung@trung.fun 405.000.000 ₫
0.000 ₿
0.000 M
Ẩn Danh #### 000.000.000 ₫
0.000 ₿
0.000 M

~*~


Thông tin Quỹ

~*~

cập nhật: 2022-09-08
(thêm ngân hàng lại)
Ngân Hàng

Đây là tài khoản ₫.


ngân hàng:······ Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)   

mã swift:······· BFTVVNVX

tên tài khoản:·· TRAN H. TRUNG

số tài khoản:··· 102 792 1205

Vui lòng quỹ với phần mô tả theo khổ dưới đây:


:: Danh Hiệu :: tênđăngnhập@đâuđó.vn :: xmpp ::   

Để quyên góp ẩn danh, Danh Hiệu có thể là Ẩn Danh và địa chỉ xmpp có thể là ####. Nhưng nếu không có :: xmpp ::, tôi sẽ không ghi tên bạn vào danh sách. Nếu bạn không chắc, tốt nhất là hãy liên lạc!

₿itcoin

Địa chỉ:


bc1qap68kwrxg58att48amts69qr5z4q7msh65hvnu   

Mã phản hồi nhanh:

Để có tên trong danh sách hãy gửi tin nhắn mã hoã từ ví tiền Bitcoin của bạn theo khổ tương tự trong phần ngân hàng phía trên.

Monero

Địa chỉ:


82tC8yvALSq8wfJkcgfjqj25S4fLz3qNYAwvqLwHY9PpBgLt5Kh9XqaSxXNkPAfnZeLbuTgN89NS8Zgs9ATqWkxpUXjpweE   

Mã phản hồi nhanh:


 █▀▀▀▀▀█ ▀▄█▄█▄█ █▄▀ █▀▀█ ▀ ▄ █▀▀▀▀▀█
 █ ███ █ ███ ▄█▀█ ▄▀▀▄▄█ █▄██ █ ███ █
 █ ▀▀▀ █ ▀ ▄█▀█ ▀██▄▄▄▄▄▀█ █ ▀ █ ▀▀▀ █
 ▀▀▀▀▀▀▀ ▀ █ █ ▀▄▀▄▀▄█ ▀▄▀ █ █ ▀▀▀▀▀▀▀
 █▀█▀▄ ▀ ▀▄█▀▄▀▀█▄██▄▄█ ███▀ █ ▀▀█ ▀
 ▄▄▀ ▄▄▀▄▀▄█▀█▄█ ▄ ▀ █▀▀▀▀▄ ▄▄▀▀█▀▀█ ▄
 █ ██▀▄▀██▄▄▄█ ▀▄▀ ▄▀ █▀█▄█▀█▀▀███ █ █
 ▄▀▀▄ █▀█▄█▀ ▀▀▀ ▀▄▀ ▄ ▄  ▀█ ▀▄ █▄
  ▀▄ ▄▀▀▄▀ ▄█▄█▄ ▀ ▀█▄▀▀ ▄███ ▄▀▀▀▀ ▄
 ▄ ▀▄ ▀▀▀███ ▄ █▄▄▄ ▄▀▀ ▄▀ ▀▀██▄ ▀ ██
 █▄▀▀▄ ▀▀▄▀█▄▀▀███▄█▄███▄▀ █ ▄▀▄█ █ ▀▀
 ▀▀ █▄▀ █ ▄▀ █▄ █▀▀  ▀▀▄▄█▄▄▀██▀▄█▄▄
  ██▄▄▄▀ ▄▄▀ ▄██▄▀█ ▀█▀██▄█▄▄██▄▄▄▀█▄
 ▄▀▀▄ ▄▀▄ ▄▄▄ ▄▄▀▀▄▀▀██ █ ▀ █▄▀█▀ ▀█▄
   ▀▀ ▀▀▄▀ ▄▄▀▄██ █ █████ ▄ █▀▀▀█ ▄ █
 █▀▀▀▀▀█ ▄ ▄▀ ▄█▄▄▄ █▀ █ ▄█ ▀ █ ▀██
 █ ███ █ ▄ ▀▀▀ ███ ▀██▀█▄▀▀▀ ██████▄▀
 █ ▀▀▀ █ █ █▀█▄▀▄▀▀▀▄▀ ██▄█▀ ▀▀▀▀▄▄
 ▀▀▀▀▀▀▀ ▀ ▀  ▀▀ ▀ ▀▀▀▀ ▀▀ ▀ ▀ ▀▀▀   

Để có tên trong danh sách hãy gửi tin nhắn mã hoá từ ví tiền Monero của bạn theo khổ tương tự trong phần ngân hàng phía trên.

Bạn cũng có thể tham khảo trang hướng dẫn này.

~*~