Đăng Ký

« English »

cập nhật: 2022-08-27

Bạn có thể tạo lời mời cho bạn bè, gia đình, người thân và cả kẻ thù của mình để họ đăng ký tài khoản @trung.fun bằng cách xác danh phía dưới đây:

Tên Đăng Nhập Mật Khẩu

@trung.fun

Nếu XMPP còn mới và bạn chưa quen ai thì cứ nói chuyện với tôi 😊

~*~